Stimuleringsregeling jeugdleden

20 maart 2018

De gemeente Binnenmaas heeft ons bericht dat de "stimuleringsregeling voor jeugdleden" is verlengd tot en met 31 december 2021. Al meer dan 260 jeugdleden hebben inmiddels gebruikgemaakt van deze regeling. Graag brengen wij u de regeling nog eens onder de aandacht. 
 
De regeling 
Via de regeling kunnen kinderen onder de 18 jaar uit gemeente Binnenmaas die nog geen lid zijn van een Binnenmaasse vereniging eenmalig maximaal € 50,- contributie retour ontvangen. Onlangs heeft de gemeenteraad besloten om de regeling voort te zetten tot en met 2021. Het doel van de tegemoetkoming is jeugd stimuleren om zich aan te sluiten bij een vereniging of club. Hiermee wil de gemeente Binnemaas ook de verenigingen een handje helpen bij het werven van nieuwe jeugdleden.
 
Voorwaarden stimuleringsregeling
Aan de vergoeding die voortvloeit uit de regeling zijn voorwaarden verbonden. De vergoeding is eenmalig, het jeugdlid woont in Binnenmaas, mag nog geen lid zijn van andere verenigingen en hij/zij moet minimaal één jaar/seizoen lid worden. De vergoeding is ter grootte van de kosten van een (jaar)lidmaatschap tot een maximum van € 50,-. Het formulier moet ingevuld worden door de ouder/verzorger van het jeugdlid. De overige voorwaarden en het aanvraagformulier staan op https://www.binnenmaas.nl/bnm-inwoner-bezoeker/stimuleringsregeling-jeugdleden-verenigingen_44648/. Hier staat ook een lijst van deelnemende verenigingen. 
 
Nog vragen?
Heeft u naar aanleiding van deze email nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Angelic de Jong (beleidsmedewerker Sport) van de gemeente Binnenmaas. 
 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

0186-573658

Address

Munnikendijk 14/a
3272 LE Westmaas
Nederland