Van de jubileumcommissie en de TC........

10 maart 2019


Aan de leden van de Tennisvereniging Westmaas.
Beste tennissport vriendinnen/vrienden,

Op 4 oktober1979 is onze vereniging opgericht en dat betekent, dat we dit jaar een 40-jarig jubileum vieren.
 
Om dit jubileumjaar, goed van start te gaan, houden wij op de dag van het openingstoernooi zondag 31 maart 2019  tijdens de seizoensopening een Engelse High Tea vanaf 15.00 uur in ons clubhuis.
 
De middag bestaat uit twee onderdelen t.w.:
Seizoensopening:
Voor de wedstrijden van de seizoensopening zal de T.C. vanaf 13.00 uur aanwezig zijn en de wedstrijden worden ingedeeld zoals ook bij een racketwissel plaatsvindt.  Als u alleen aan de wedstrijden wilt deelnemen, dan hoeft u zich hiervoor niet aan te melden.
 
High Tea:
Onder de bezielende leiding van Mercedes Alkema zullen een aantal leden, welke net “Heel Holland bakt” gemist hebben, hun beste beentje voor zetten en u verrassen met al datgene wat bij een High Tea te verwachten is.
 
Wanneer u wilt deelnemen aan deze High Tea, dan kunt u zich tot 22 maart 2019 d.m.v. een kort mailtje aan het onder vermelde mailadres, waarin u aangeeft of u met of zonder partner zal komen, opgeven. 
Uw partner behoeft geen lid van onze vereniging te zijn. 
 
Bij echtparen, welke beide lid van de vereniging zijn, hoeft maar één van beide zich onder vemelding of haar of 
zijn partner ook aanwezig zal zijn, op te geven. 
 
Voor de echte Hollanders onder ons; aan deze High Tea, d.w.z. de lekkernijen en de thee en de koffie zijn geen kosten verbonden. Fris- en alcoholische dranken zijn voor eigen rekening.
 
Wij vertrouwen erop, dat wij veel leden mogen verwelkomen op 31 maart 2019 vanaf 13.00 uur of om 15.00 uur.
 
De T.C. en het jubileumcommitée 
 
Mailadres t.b.v. antwoord: [email protected]
 

Nieuwscategorieën